คนไทยทุกคน มีหน้าที่ต้องรู้กฏหมายไทย
หมวดนี้ จะนำเสนอบทความเกี่ยวกับ กฏหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
ที่คุณต้องรู้ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข
เรื่องทั่วๆ ไป
พ.ร.บ.ค่าตอบแทน แก่ผู้เสียหาย ยุวสันต์ วิเวกเมธากร
เบิกบานรับกฎหมายป้ายแดง
พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
สำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ฆ่าหรือตายเอง ณรงค์ นิติจันทร์
เด็กทำผิดกฎหมาย ว่าอย่างไร ยุวสันต์ วิเวกเมธากร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย* ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
สิทธิยามท้อง ของแม่ทำงาน Patja
พ.ร.บ. คุมน้ำเมา สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
บิสซิโนซีส โรคจากการทำงาน ณรงค์ นิติจันทร์
เอาน้องสาวไปทำร้านอาหาร ณรงค์ นิติจันทร์
อุปการะเลี้ยงดูแม่ รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ข่มขืนศิษย์ ติดคุกห้าสิบปี ณรงค์ นิติจันทร์
คดีข่มขืนต้องยอมความไม่ได้ มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
หนีความผิด ณรงค์ นิติจันทร์
ยินยอมโดยปริยาย สุกัญญา รัตนนาคินทร์
การเลิกจ้างที่เอาเปรียบลูกจ้าง มยุรี ภัคดุรงค์
อย่าไว้ใจทางอย่างวางใจคน มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
ค่าขึ้นศาล คนข้างศาล
ประโยชน์ของการเป็นโจทก์ร่วม มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
ป้องกันตัว คนข้างศาล
ของเทียม คนข้างศาล
ใช้ปืนเก๊จี้ติดคุกไหม ณรงค์ นิติจันทร์
ผู้ถูกกล่าวหา สุกัญญา รัตนนาคินทร์
ผู้เสียหาย คนข้างศาล
นายแพทย์ประกิตเผ่า นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
จะไปประกันตัวให้เพื่อนดีไหม มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
ค้ำประกันหนี้ตกทอด รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ร้องสอด คนข้างศาล
หมิ่นประมาท คนข้างศาล
โฆษณาที่เข้าข่ายให้คนทำผิด มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
กฎหมายกับกฎแห่งกรรม มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
สิทธิของเจ้าหนี้ในคดีล้มละลาย คนข้างศาล
ใครผิดใครถูก คนข้างศาล
บุคคลสาบสูญ ยุวสันต์ วิเวกเมธากร
โกงชาติต้องถูกประหาร มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
โกงเจ้าหนี้ มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
ภัยจากการเล่นกอล์ฟ ณรงค์ นิติจันทร์
เช่า เช่าช่วง เซ้ง คนข้างศาล
เช่าที่ราชการ มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
เช่าซื้อ คนข้างศาล
กรรมสิทธิ์เป็นของใคร รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
อ้างเหตุปฏิเสธฟ้องให้ชัด รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
แจ้งความร้องทุกข์ สุกัญญา รัตนนาคินทร์
จดหมายแจกเครื่องใช้เครื่องครัวเรือน สุกัญญา รัตนนาคินทร์
รู้รอบเรื่องกฎหมายเครื่องสำอาง ยุวสันต์ วิเวกเมธากร
ช่วยเหลือตนเองเมื่อถูกข่มขืน สุกัญญา รัตนนาคินทร์
คำแนะนำหลังภัยคุกคามทางเพศ สุกัญญา รัตนนาคินทร์
วิสามัญฆาตกรรม รุจิระ บุนนาค
กฎหมายชื่อสกุล โดม ณ เวียงดอย
ทำพินัยกรรมด้วยวาจา รศ.พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
ศาลปกครอง รุจิระ บุนนาค
เป็นผู้ว่าฯแท้จริงแสนลำบาก พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
จำรอ พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์
ผู้ต้องหา มีสิทธิพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นสอบสวน มณีรัตน์ (มยุรี) ภัคดุรงค์
กฎหมายล้างมลทินโทษ รุจิระ บุนนาค
สิทธิคนพิการ* ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
หนูไม่รู้ * ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
คดีความ* ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
การเลิกจ้าง* ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กฎหมายใกล้ตัว* ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
พูดไม่ยั้งระวัง เป็นคดี(หมิ่นประมาท)* ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
ตรวจสอบชื่อสกุล* กรมการปกครอง
หลักเกณฑ์ การขอจดทะเบียนชื่อสกุล* กรมการปกครอง    
  

เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก